www.brzoszczyk.com

RADCA PRAWNY ADAM BRZOSZCZYK

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informuję, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest r.pr. Adam Brzoszczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Adam Brzoszczyk; NIP: 5611584010.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: telefonicznie pod numerem: + 48 504 265 258, pod adresem e-mail: brzoszczyk@tuchola.pl lub brzoszczyk@kancelaria-tadrowska.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Główna 34, 89-500 Tuchola.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązku podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą w związku z podejmowaniem konkretnych czynności procesowych na podstawie ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa lub innych przepisów prawa, w oparciu o które radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz Klienta;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzania danych osobowych:

Kategoriami przetwarzania danych są m.in. dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do świadczenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim i adwokackim oraz podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.

Okres przechowywania danych osobowych:

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 2. prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 5. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, o ile nie narusza to tajemnicy zawodowej radcy prawnego,
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pani/Pan podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. W przypadku korzystania ze strony internetowej Kancelarii, proszę o zapoznanie się z polityką plików cookies (poniżej).

Polityka plików cookies:

Kancelaria nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, co powiązane jest z funkcjonowaniem strony internetowej.

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Kancelarii. Ciasteczka najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu internetowego.

Po co potrzebne są pliki cookies? Umożliwiają one poprawę funkcjonowania serwisu internetowego. Pliki cookies mogą być wykorzystywane między innymi w celach takich jak dostosowanie treści stron internetowych do preferencji Użytkownika, sprawniejszego korzystania ze stron (w szczególności dzięki temu, że pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb), czy tworzenia statystyk dla poprawy użyteczności strony internetowej.

Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach konkretnego oprogramowania służącego do przeglądania internetu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” umieszcza je w pamięci urządzenia Użytkownika, który w każdej chwili może samodzielnie wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.